דף ראשי  \  טרמינולוגיה  \  טרמינולוגיית השיפוט
טרמינולוגיה


טרמינולוגיית השיפוט (קומיטה)


הפקודות של הרפארי:


אדום
לבן
קידה לחלק הקדמי של האולם
קידה לרפארי
קידה ליריב
לעמוד בעמידה קרבית
להתחיל את הקרב
לעצור את הקרב
להמשיך את הקרב
להפסיק זמנית את הזמן של הקרב

להסתובב לחלק הקדמי של האולם
השופטים מתבקשים לתת החלטה
ההחלטה
לחיצת ידיים

השופטים הפינתיים מתבקשים להתקרב לרפארי
קידה לצוות השופטים
קידה לחלק האחורי של האולם
Aka
Shiro
Shomen ni rei
Shushin ni rei
Otagai ni rei
Kamaete
Hajime
Yame
Zokkou
Time-stop

Shomen muite
Hantei o torimasu
Hantei
Akushu

Fukushin shugo
Shimpan ni rei
Koho ni rei

הטרמינולוגיה של הרפארי:


חצי נקודה
נקודה
הנקודה המחוברת
אזהרה
נקודת הפרה
נקודת הפרה מחוברת
פסילה

טכניקה אסורה
מתקפה לפנים
מתקפה לאשכים
דחיפות
מתקפה בעזרת הראש
תפיסה
תפיסת היריב בראש, צוואר, כתפיים
חיבוקים, תפיסת היריב
חיקוי של טכניקה בכוונה להימלט מהקרב
יציאה מגבולות הזירה

לא ראיתי
לא נחשב
טיקו
ניצחון מוחלט
ניצחון לפי החלטת השופטים
Waza-Ari
Ippon
Avasete Ippon
Chui
Ganten
Avasete Ganten
Shikaku

Hansoku
Ganmen kogeki
Kinteki kogeki
Oshi (Shotei oshi)
Zu tsuki
Tsukami
Kake
Kakaekomi
Kakenige
Jogai

Fumei
Mitomezu
Hiki - Wake
Ippon Gachi
Hantei Gachi

הקריטוריונים לקבלת ההחלטה


המנצח הוא הספורטאי/ת שקיבל/ה נקודה אחת (איפפון) או חצי נקודה (וואזה-ארי).
פעמיים חצי נקודה מתחברים לנקודה שלמה (אוואסאטה איפפון).

1. הניצחון לפי איפפון:
א) כל טכניקה, חוץ מהטכניקה האסורה על ידי חוקי התחרות, בעקבותיה המשתתף נמצא על הרצפה יותר מ-3 שניות, נחשבת כנקודה שלמה (איפפון) עבור היריב שלו.
ב) אם המשתתף של הקרב מודיע לשופטים שאינו מסוגל להמשיך את הקרב כתוצאה מטכניקה של יריבו, שמותרת על ידי חוקי התחרות, אז יריבו מקבל נקודה שלמה (איפפון).
ג) הפרה רצינית על חוקי התחרות או פסילה באופן אוטומטי מביאים ניצחון ליריב השני לפי איפפון.

2. ניצחון לפי וואזה-ארי:
כל טכניקה, חוץ מהטכניקה האסורה על ידי חוקי התחרות, בעקבותיה המשתתף נמצא על הרצפה עד 3 שניות, נחשבת כחצי נקודה (וואזה-ארי) עבור יריבו. הספורטאי שהיה על הרצפה יכול להמשיך את הקרב רק לאחר אישור הרפארי, במידה והרפארי יחליט שהיריב נמצא במצב תקין. האישור יכול להיות ניתן לאחר התיעצות עם הרופא של התחרות (לפי החלטה של הרפארי).

3. הניצחון לפי החלטת השופטים (חאנטאי):
במקרה שאף אחד מהיריבים לא קיבל וואזה-ארי או איפפון, השופטים יכולים להחליט על ניצחון של אחד המשתתפים מסיבות הבאות: רמת הטכניקה יותר גבוהה, קומבינציות יותר קשות ורוח לחימה גבוה יותר.

פעולות וטכניקה אסורות (חאנסוקו)


הפעולות הבאות יכולות להוביל לפסילה לפי ההחלטה הסופית והמוחלטת של הרפארי ששופט את הקרב:

1. כל המתקפות לראש, פנים או צוואר בעזרת יד הפתוחה, אגרוף או שכל חלק אחר של היד.
2. מכות/בעיטות לאשכים.
3. מתקפות בעזרת הראש.
4. דחיפות (בכל חלק של היד).
5. בעיטות ישרות למפרק הרגל.
6. תפיסה והחזקת היריב בדוגי או בכל חלק הגוף.
7. מכות/בעיטות לכל חלק הגב ועורף של היריב, חוץ מהמכות/בעיטות שמתבצעות מהמצב החזיתי.
8. בעיטות/מכות לכיוון היריב שנמצא על הרצפה.
9. ביצועה טכניקה ממצב שכיבה, אחרי נפילה כתוצאה מטכניקה של היריב. (חשוב לא לבלבל בין מתקפה ממצב שכיבה לבין ניסיון להגנה העצמית מהמתקפות של היריב).
10. אי-ציות לפקודות הרפארי בזמן הקרב.
11. ביצוע כל טכניקה אחרת שנראת לא חוקים או אסורה לרפארי ששופט את הקרב.
הספורטאי שנפסל יכול להגיש ערעור על ההחלטה הזאת דרך המאמן שלו או נציג של הנבחרת שלו. הערעור עובר לסגל השופטים ולשופט הראשי של התחרות. השופט הראשי, לאחר ההתיעצות עם סגל השופטים, יכול לבטל את הפסילה או לאשר את ההחלטת הרפארי.
ההחלטה של השופט הראשי היא ההחלטה הסופית.

הזהרות:


המצבים הבאים יכולים להוביל להזהרה:
א) יציאה לעיתים קרובות מגבולות הזירה, תזוזות בזירה שרק מושכות את זמן הקרב.
ב) התנהגות לא הולמת, גסות רוח.

פסילה אוטומטית:


פסילה אוטומטית מתבצעת במקרים הבאים:
א) טופס ההרשמה לאליפות לא הוגש בזמן, או לא כולל את כל הדרישות, או כולל את הדרישות באופן חלקי/עם עבירות.
ב) המשתתפים לא ניגשים לשקילה הרשמית לפני התחרות או שהמשקל שלהם עובר את המותר.
ג) המשתתף מאחר לקרב (מרגע הקריאה ניתנת דקה אחת, במידה והספורטאי מאחר או מגיע ללא ציוד ההכרחי שקבוע לפי חוקי התחרות), או לא מגיעה לקרב בזמן הנקבע.
ד) המשתתפים נמלטים מהקרב/ לא מתחילים בשום פעולות לאחר 3 הזהרות של הרפארי.
ה) המשתתפים מתעלמים מפקודות הרפארי בזמן הקרב.
אי-יכולת פיזית להמשיך את הקרב, שנגרמה במשך האליפות, נותנת לספורטאי אפשרות לצאת מההשתתפות בתחרות אחרי ההחלטה של רופא התחרות הנוכחית.
ההחלטות המפורטות מעלה הינם מוחלטות וסופיות.

סדר קביעת ההזהרות והפרות:


CHUI ICHI - ההזהרה מס' 1 (להצביע לכיוון החזה של המפר עם אצבע אחת).
CHUI ICHI, AVASETE GANTEN ICHI - ההזהרה מס' 2, הפרה מס' 1 (להצביע לכיוון החזה של המפר עם אצבע אחת, להצביע לכיוון הפנים של המפר עם אצבע אחת).
CHUI ICHI - ההזהרה מס' 3 (להצביע לכיוון החזה של המפר עם אצבע אחת).
CHUI ICHI, AVASETE GANTEN NI/SHIKAKU - ההזהרה מס' 4, הפרה מס' 2 (להצביע לכיוון החזה של המפר עם אצבע אחת, להצביע לכיוון הפנים של המפר עם שתי האצבעות).
SHIKAKU - פסילה (הנפת סכין יד לכיוון הרגליים של המפר).

ההערות:
כל ההזהרות וההפרות חיביים להיות רשומים על ידי צוות השופטים.
רפארי יכול לתת הזהרה ראשונה עבור עבירה לא משמעותית הראשונה (CHUI ICHI) באופן חד פעמי.
ההזהרה הזאת אינה נרשמת על ידי צוות השופטים ולא משפיעה על תוצאות הקרב.

הגורמים לקביעת ההחלטה:ההחלטה הסופית של הרפארי:הפעולות של השופטים הפינתיים בזירה: