דף ראשי  \  טרמינולוגיה  \  מושגים כלליים
טרמינולוגיה


מושגים כללייםיד ריקה, לא חמושה
מוחלט, אמת
חדש, מחודש
איחוד
אירגון
דרך הלחים, השם הכללי לכל אומנויות הלחימה.
פירוש הטכניקה, המשמעות
דרך
העיקרון של "אוס", להימצא תחת לחץ.
רוח קיוקושין
דרגת המאסטר
דרגת התלמיד
בעל חגורה שחורה
בעל חגורה צבעונית
תלמיד צעיר מבחינת הדרגה
כולם, כל מי שנמצא
התלמיד הבחיר, מדריך (מקיו 4 עד דאן 2)
מורה (דאן 3-4)
מאסטר (מדאן 5 ומעלה)
ראש האירגון
המייסד
מומחה בקראטה, מאסטר ברמה גבוהה
המורה של המורים, מאסטר ברמה מאוד גבוהה
המורה הבחיר, הרמה הכי גבוהה
האולם המרכזי של הארגון
אולם אימונים, המקום לחיפוש הדרך
חלק עליון (חזית) של הדודג'ו
חלק התחתון (אחורית) של הדודג'ו
שבועת הדודג'ו
בגדי האימון
חגורה
הירוגליף
בבקשה
רוח
תוף
סמוראי
ללא מחשבות
הבנה, מודעות
האנרגיה הפנימית
ריכוז
ספירה
הנקודה על כף היד, שבה מתרכז הכוח בזמן מכה.
נקודת האיחוד, מרכז ,חלק התחתון של הבטן.
אימון
סיום, סוף
תודה, אני מודה
תודה רבה
Karate
Kyoku, Shin
Shin
Kai
Kan
Budo
Bunkai
Do
Osu no seshin
Kyokushin no tamashi
Dan
Kyu
Yudansha
Mudansha
Kohhai
Otagai
Sempai
Sensei
Shihan
Kancho
Sosai
Renshi
Kioshi
Hanshi
Honbu
Dodjo
Dodjo kun
Dogi (Karategi)
Obi
Kandzi
Kamiza
Shimoza
Kudosai
Seichin
Taiko
Bushi
Mushin
Zanshin
Ki
Kime
Kazu
Lalgun
Tanden
Keiko
Verimas
Arigato
Domo arigato


פקודות (בתחילת האימון):

לשבת
קידה למקדש, לפי הדת שלכם
לעצום עיניים
לפתוח עיניים
קידה למייסד השעטה, מסוטצו אויאמה
קידה למורה
קידה לכולם
Seidza shchite
Shinzei ni rei
Mokuso
Mokuso yame
Sosai ni rei
Sensei ni rei
Otagai ni rei


פקודות (בסוף האימון):

לשבת
קידה למקדש, לפי הדת שלכם
שבועת הדודג'ו
לעצום עיניים
לפתוח עיניים
קידה למייסד השעטה, מסוטצו אויאמה
המורה, תודה רבה על האימון
תודה לכולם על האימון
Seidza shchite
Shinzei ni rei
Dodjo-Kun
Mokuso
Mokuso yame
Sosai ni rei
Sensei ni arigato godzaymashita
Otagai ni arigato godzaymashita


החגורות (רמות התלמידים והמאסטרים):

בעל חגורה צבעונית
חגורה לבנה
חגורה כתומה (קיו 10-9)
חגורה כחולה (קיו 8-7)
חגורה צהובה (קיו 6-5)
חגורה ירוקה (קיו 4-3)
חגורה חומה (קיו 2-1)
בעל חגורה שחורה
חגורה שחורה - דאן
Mudansha
Shiro obi
Akairo obi
Mizuiro obi
Kiiro obi
Midori obi
Chairo obi
Yudansha
Kuro obi


קאזו (ספרות):

איצ'י
ני
סאן
סי, יון
גו
רוקו
סיצ'י, נאנא
חאצ'י
קיו
דזיו
יונ-דזיו-גו
היאקו-חאצ'ידזיו
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
45
180

נידזיו
סאנדזיו
יונדזיו
גודזיו
רוקודזיו
נאנאדזיו
חאצ'ידזיו
קיודזיו
היאקו
סיין
מאן

20
30
40
50
60
70
80
90
100
1000
10000