דף ראשי  \  הארגון העולמי שינקיוקושינקאי קראטה  \  סמלים שינקיוקושינקאי קראטה
הארגון העולמי שינקיוקושינקאי קראטה


סמלים שינקיוקושינקאי קראטהקנג'י - כתיבה קליגרפית של השם שינקיוקושינקאי


מורכב מארבעה חלקים:

שין - חדש, מחודש.

קיוקו - פירושו מוחלט.

שין - אמת או מציאות.

קאי - ארגון, אחוד.


שינקיוקושינקאי - הארגון החדש של מחפשי אמת מוחלטת.
קוקורו - סמל שינקיוקושינקאי קראטה


מורכב משלושה חלקים:                               
 
עיגול - מוח.

חלק של חצי ירח - מיומנות.

חצי ירח - גוף.


קוקורו זאת אומרת - רוח, לב.
קיוקושינקאי - זה השם שנתן מייסד השיטה, סוסאי אויאמה מאסוטסו בשנת 1964.

שינקיוקושינקאי - זה השם שנקבע על ידי ראש הארגון העולמי, מידורי קנג'י בשנת 2003.