הארגון העולמי שינקיוקושינקאי קראטה

אליפויות העולם


אליפויות העולם  International Karate Organization)  IKO)


אליפות העולם מס'1  Tokyo, 1-2.11.1975 ) IKO)

מקום-1:  Japan) Katsuaki Sato)
מקום-2:  Japan) Hatsuo Royama)
מקום-3:  Japan) Yoko Ninomia)אליפות העולם מס'2  Tokyo, 23-25.11.1979 ) IKO)

מקום-1:  Japan) Makoto Nakamura)
מקום-2:  Japan) Keiji Sampei)
מקום-3:  USA) Willy Wilyams)אליפות העולם מס'3  Tokyo, 20-22.01.1984 ) IKO)

מקום-1:  Japan) Makoto Nakamura)
מקום-2:  Japan) Keiji Sampei)
מקום-3:  Japan) Akieshi Matsui)אליפות העולם מס'4  Tokyo, 6-8.11.1987 ) IKO)

מקום-1:  Japan) Akieshi Matsui)
מקום-2:  Switzerland) Endy Hag)
מקום-3:  Japan) Akira Masuda)אליפות העולם מס'5  Tokyo, 2-4.11.1991 ) IKO)

מקום-1:  Japan) Kenji Midori)
מקום-2:  Japan) Akira Masuda)
מקום-3:  Japan) Hiroki Kurosava)אליפויות העולם  World Karate Organization)  WKO)אליפות העולם מס'6  Tokyo, 27-28.01.1996 ) WKO)

מקום-1:  Japan) Norichika Tsukamoto)
מקום-2:  Japan) Kunihiro Suzuki)
מקום-3:  Japan) Ko Tanigava)אליפות העולם מס'7  Tokyo, 1-2.312.1268 ) WKO)

מקום-1:  Japan) Okamoto Toru)
מקום-2:  Germany) Muzafer Basac)
מקום-5:  Japan) Niiho Satoshi)אליפות העולם מס'8  Tokyo, 4-5.10.2003 ) WKO)

מקום-1:  Japan) Kunihiro Suzuki)
מקום-2:  Japan) Osaka Yuichi)
מקום-3:  Japan) Takauki Tsugakoshi)אליפות העולם מס'9  Tokyo, 4-5.10.2007 ) WKO)

מקום-1:  Japan) Takauki Tsugakoshi)
מקום-2:  Lithuania) Donatas Imbras)
מקום-3:  Bulgaria) Valeri Dimitrov)אליפות העולם מס'10  Tokyo, 22-23.10.2011 ) WKO)

מקום-1:  Japan) Norichika Tsukamoto)
מקום-2:  Japan) Tsutomu Murayama)
מקום-3:  Russia) Roman Nesterenko)אליפות העולם מס'11  Tokyo, 31.10-1.11.2015 ) WKO)

מקום-1:  Japan) Yuji Shimamoto)
מקום-2:  Japan) Kembu Iriki)
מקום-3:  Lithuania) Lukas Kubilius)אליפות העולם מס'12  Tokyo, 9-10.11.2019 ) WKO)

מקום-1:  Japan) Yuji Shimamoto)
מקום-2:  Poland) Maciej Mazur)
מקום-3:  Japan) Daiki Kato)