דף ראשי  \  מרכז קראטה שינקיוקושין בבית שמש  \  ספורטאים העליונים
מרכז קראטה שינקיוקושין בבית שמש
                           
מרכז קראטה שינקיוקושין בבית שמש

 

ספורטאים העליונים

אנסטסיה לבוב (קיו 1)

1986

הישגים ספורטיבים


 • מקום-I באליפות ישראל בקאטה 2014.
 • מקום-III באליפות ישראל בקאטה 2013.
 • מקום-II באליפות ישראל בקאטה 2011.
 • מקום-III באליפות ישראל בקאטה 2010.
 • מקום-II באליפות ישראל בקאטה 2009.
 • מקום-II באליפות ישראל הפתוחה (קומיטה) 2008.
 • מקום-I באליפות ישראל בקאטה 2008.
 • מקום-III באליפות ישראל הפתוחה (קומיטה) 2007.
 • מקום-III באליפות ישראל בקאטה 2007.
 • מקום-III באליפות ישראל קבוצתי (קומיטה) 2007.

מרק אטקינד (קיו 1)

1997

הישגים ספורטיבים


 • מקום-III באליפות ישראל בקאטה 2016.
 • מקום-I באליפות ישראל בקאטה 2015.
 • מקום-II בגביע ישראל הפתוח (קומיטה) 2014.
 • מקום-I באליפות ישראל בקאטה 2014.
 • מקום-I באליפות ישראל הפתוחה (קומיטה) 2013.
 • מקום-III בגביע ישראל הפתוח (קומיטה) 2013.
 • מקום-III באליפות ישראל בקאטה 2013.
 • מקום-III באליפות ישראל הפתוחה (קומיטה) 2012.
 • מקום-I בגביע ישראל הפתוח (קומיטה) 2012.
 • מקום-I באליפות ישראל בקאטה 2012.
 • מקום-III באליפות ישראל הפתוחה (קומיטה) 2011.
 • מקום-I בגביע בית שמש הפתוח (קומיטה) 2011.
 • מקום-I באליפות ישראל בקאטה 2011.
 • מקום-II בעלעמפיאדה באילת (קומיטה) 2010.
 • מקום-I בגביע אריאל (קומיטה) 2010.
 • מקום-II באליפות ישראל בקאטה 2010.
 • מקום-I באליפות ישראל הפתוחה (קומיטה) 2007.

אלכס אנוחין (קיו 1)

2000

השגים ספורטיבים


 • מקום-I באליפות ישראל בקאטה 2018.
 • מקום-III באליפות ישראל הפתוחה (קומיטה) 2017.
 • מקום-II בגביע ישראל הפתוח (קומיטה) 2017.
 • מקום-I באליפות ישראל בקאטה 2017.
 • מקום-II בגביע ישראל הפתוח (קומיטה) 2016.
 • מקום-I באליפות ישראל בקאטה 2016.
 • מקום-III באליפות ישראל בקראטה מגע מלא (קומיטה) 2016.
 • מקום-III באליפות ישראל הפתוחה (קומיטה) 2015.
 • מקום-I בגביע ישראל הפתוח (קומיטה) 2015.
 • מקום-II באליפות ישראל בקאטה 2015.
 • מקום-III באליפות ישראל הפתוחה (קומיטה) 2014.
 • מקום-III בגביע ישראל הפתוח (קומיטה) 2014.
 • מקום-II באליפות ישראל הפתוחה (קומיטה) 2013.
 • מקום-II באליפות ישראל בקאטה 2013.
 • מקום-III בעלעמפיאדה באילת (קומיטה) 2012.
 • מקום-III באליפות ישראל בקאטה 2012.
 • מקום-III בגביע בית שמש הפתוח (קומיטה) 2011.
 • מקום-III בגביע אריאל (קומיטה) 2010.