מרכז קראטה שינקיוקושין בנתניה / הארגון הישראלי שינקיוקושינקאי קראטה / קראטה בבית שמש
הארגון הישראלי שינקיוקושינקאי קראטה

מרכז קראטה שינקיוקושין בנתניה

כתובת המועדון:


נייד: 050-4345659
ראש המועדוןסנסיי ויטלי זאגראניצ'ני (דאן 3)

נייד: 050-4345659