הארגון הישראלי שינקיוקושינקאי קראטה

האירגון הישראלי שינקיוקושינקאי קראטה


חגורות שחורותשיהאן גלב רבינוביץ' (דאן 5)


סנסיי ויטלי ליאקישב (דאן 4)


סנסיי ויטלי זאגראניצ'ני (דאן 3)


סנסיי איגור סולוביוב (דאן 3)


סמפאי איגור קורשונוב (דאן 2)


סמפאי ארטיום רדיון (דאן 2)


סמפאי ויאצ'סלב רדיון (דאן 2)


סמפאי ארטיום קוסנקוב (דאן 2)


סמפאי בוריס ליובינסקי (דאן 2)


סמפאי ישראל אייזנברג (דאן 2)


סמפאי פולינה לופאטין (דאן 1)


סמפאי יבגני ברחמן (דאן 1)


סמפאי אבירם רויזמן (דאן 1)


סמפאי גלב אוברוב (דאן 1)


סמפאי אליזה פרודניקוב (דאן 1)


סמפאי ניר שובינסקי (דאן 1)